Met zicht op een hof waar bloemen, kruiden, struiken en bomen zich hebben geworteld is In de Oude Hof letterlijk een heerlijke plek om tot jezelf te komen.

Een plek met oog voor je eigen wortels en groeiproces. Een ruimte om te groeien in zelfinzicht en zelfsturing.

In de Oude Hof ontleent zijn naam ook aan de inspiratie en rijkdom die tot ons komt vanuit eeuwenoude (religieuze) tradities en levensbeschouwingen. Vrijmoedig wandelen door, en plukken uit, een oude hof kan nieuwe wegen openen voor het hier en nu.

Supervisie

Supervisie, hoe werkt het…

Supervisie is een aan beroepsmatig functioneren gerelateerde vorm van begeleiding, die gericht is op het leren van werkervaringen- met nadruk op ervaringsleren. Supervisie wordt gegeven met het oog op professioneel functioneren: de bedoeling is dat uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant verbetert.

 

Uit: Supervisiekunde, meerperspectivisch (2015)

 

Voor wie

Voor (aankomende) professionals met relatiegericht werk die persoonlijk betrokken zijn bij de uitvoering van hun werkzaamheden, o.a. op het gebied van medische zorg, geestelijke zorg, pastoraat, onderwijs en leidinggeven.

 

In supervisie leer je als professionele begeleider/hulpverlener van je eigen praktijkervaringen door erop te reflecteren, deze te analyseren, en conclusies te trekken voor het eigen handelen. Wie een supervisietraject ingaat, heeft de wens om op de werkplek als professional te groeien in genegenheid, begrip, kunde en durf. Je wordt je meer bewust van de relatie tussen je grondhouding en beroepshouding.

 

Werkwijze

De eerste bijeenkomst is tevens een verkenningsgesprek, met elkaar, met supervisie als begeleidingsvorm. Wensen, wederzijdse verwachtingen, en grenzen maken we elkaar duidelijk. Om resultaten te behalen is de motivatie van de supervisant van cruciaal belang. Wat maakt voor jou dat je supervisie wenst? In het hele traject staat zelfsturing centraal, met als resultaat een verhoogde mate van kritisch reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en de eigen beroepshouding.

 

Supervisietraject

Indien het verkenningsgesprek van beide kanten voldoende basisvertrouwen heeft gegeven kan het supervisietraject worden gestart.

 

Locatie:Fjildwei 9, Readtsjerk
Frequentie:1x in de 2-3 weken
Totaal aantal bijeenkomsten:10x
Sessieduur:1 uur. (Individueel)
1,5 uur. (Tweetal)
2 uur. (Drietal)
2,5 uur (Groepssupervisie max. 4 pers.)

 

Je maakt na elke bijeenkomst een reflectieverslag. In dit reflectieverslag komt in beeld wat er is besproken en dan vooral wat dit met je doet (in voelen/ denken/ handelen). Welke betekenis krijgt het van je? Wat spreekt je aan/wat niet? Welke feedback kreeg je en wat doet dat met jou? Wat heb je vanuit de bijeenkomst meegenomen (gevoelens, gedachten, voornemens) en wat wil je ermee?

 

Vertrouwelijkheid

Het supervisietraject vindt in een vertrouwelijke sfeer plaats waarin zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke informatie.

 

Tarief

Op aanvraag.

Coaching

Coaching, hoe werkt het…

Wie een coachtraject ingaat, heeft de wens om te veranderen. Je wilt je persoonlijk (professioneel) verder ontwikkelen. Je wilt iets bereiken zodat je minder last hebt van…; of positiever leert omgaan met …, etc.

 

Je ziet het doel voor ogen maar je ervaart hindernissen om het te bereiken, oude patronen spelen weer op en toch laat het doel je niet los.

 

Het doel van coaching is om een probleem op te lossen, dan wel beter te leren omgaan met je eigen knelpunten en doelstellingen.

 

Coaching is een effectieve leeromgeving met als beoogd resultaat dat je na een coachtraject plezieriger, energieker, krachtiger zelfstandig verder kunt, omdat je beter weet wat je wilt en hoe je dat kunt bereiken.

 

Voor wie

Professionals en particulier, zowel werk- en/of privé gerelateerde (relationele) vraagstukken.

 

Werkwijze

Eerst is er een (gratis) intakegesprek. Een verkenning- en kennismaking met elkaar, met coaching als begeleidingsvorm. Wensen, wederzijdse verwachtingen, en grenzen maken we elkaar duidelijk. Om resultaten te behalen is de motivatie van de gecoachte van cruciaal belang. Wat maakt voor jou dat je coaching wenst? Het uitgangspunt is dat jij het beste uit jou zelf haalt.

 

Coachtraject

Indien de intake van beide kanten voldoende basisvertrouwen heeft gegeven kan het coachtraject worden gestart.

 

Locatie:Fjildwei 9, Readtsjerk
Frequentie:1x in de 2-3 weken
Aantal bijeenkomsten:afhankelijk van aangedragen thema
Sessieduur:1 uur

 

Jouw actuele (werk)ervaringen zijn steeds het vertrekpunt. Deze (werk)inbreng (een ervaring die voor jou betekenisvol is geweest) zet je voor iedere bijeenkomst op papier. We gaan de ervaring samen nader onderzoeken. Wat maakt dat deze ervaring deze impact op jou heeft, waar liggen belemmeringen, waar liggen perspectiefvolle openingen. Tijdens het gehele traject staan we expliciet stil bij de ontwikkelingen die jij doormaakt.

 

Afhankelijk van je coachvraag c.q. thema werken we met verschillende methodieken en modellen en zo nodig met thuisopdrachten en aanvullende literatuur.

 

‘Vaar naar diep water…’ Het klinkt als: ‘Nu je in een beslissende fase van je leven bent gekomen, kun je er niet meer om heen. Kijk het maar recht in de ogen, datgene waar je ten diepste het aller bangste voor bent. ‘‘The thing most feared.’’ Zie het onder ogen en vaar erop af. Wees niet bang, ik blijf bij je.’

 

Als je niet oppervlakkig wilt leven, kun je diepgang in je leven niet vermijden. Zelfkennis is essentieel. De uitdaging ligt hierbij in het onder ogen zien wat je het meest vreest. Confrontatie om tot verandering te komen.

 

In de diepte worden de netten uitgeworpen. Voorbij al je oppervlakkige lagen van oordelen, vooroordelen, frustraties, gevoeligheden. Voorbij je voortdurende behoefte aan waardering en complimenten, moeite met kritiek. Voorbij alles wat je zomaar optilt of neerhaalt. Voorbij de vluchtige nervositeit van de waan van de dag. In de diepte ligt je schat.

 

Uit: Vaar naar diep water (Hille Vlasman, 2016)

Vertrouwelijkheid

Het coachtraject vindt in een vertrouwelijke sfeer plaats waarin zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke informatie.

 

Tarief

Op aanvraag.

Begeleiding

Onze levensloop is niet altijd een gemakkelijk gaan.  Onderweg kunnen veel vragen opkomen. Vaak komen die op een of andere wijze wel terecht, maar soms kun je verwijderd blijven van innerlijke rust, vrede, kracht en veiligheid.

 

In de Oude Hof is een plek om ingrijpende ervaringen een plaats te leren geven in het eigen leven; om zicht te krijgen op een conflict wat je al te lang parten speelt; relatieproblemen; rouwwerk; worstelen met onzekerheid en faalangst; om te groeien van en door levensvragen en dilemma’s waarmee jij je geconfronteerd voelt. Kortom, als je gewoon niet weet hoe nu verder, dan kan een goed gesprek In de Oude Hof zeer welkom zijn om opnieuw toekomst en ruimte te ervaren.

 

‘Zichzelf? Maar wie of wat ben ik dan? Wie of wat is het ‘zelf’ waarover men spreekt? Wat is de mens die soms zegt: Ik ben mezelf niet meer. Alsof er iets wezenlijks is weggedreven als een veertje op het water. Opgelost in de mistflarden boven de zee van successen en teleurstellingen. Alles wat lukte en mislukte, verkerend tussen warme genegenheid en kille afwijzing met een rugzak vol verlangens, angsten, verdriet en blijdschap. Wat is de loper op het strand? Een druppel uit de zee? Waar dient hij toe?

 

Even houdt de strandloper in en staat stil. Kijkt achterom naar het spoor wat is achtergelaten. We laten allemaal voetsporen achter. Hoe zien ze eruit? Welke indruk laat je achter?

 

Het opkomende water vervaagt het spoor. Die momenten die amper een indruk achterlieten, toen je licht en snel leefde. Ze verdwijnen spoorslags. Andere voetstappen geven zich niet zo gemakkelijk over. Die herinneren je veel meer aan de zwaartekracht van het bestaan. De weerbarstigheid die je ‘hemels geluk’ neerhaalde. De momenten dat je je leven als zwaar en moeizaam ervoer. Ze hebben een diepe indruk achtergelaten. Die stappen vullen zich met het zoute water als ogen vol tranen. Maar uiteindelijk neemt de zee zelfs de diepste gedachten, gevoelens en emoties van de strandloper met zich mee.

 

De loper op het strand vervolgt langzaam zijn weg. Het leven is te kort voor snelle stappen. Je wordt je meer bewust van de stappen die je maakt. Op zoek naar je ‘zelf’, is een spoor dat alleen in een trage, verstilde tred kan worden gevonden. Alleen dan breekt door dat je nergens hoeft aan te komen, je bent er al. Geboren om hier en nu te zijn, lopend langs het water.

 

In de verstilling wordt het steeds duidelijker. Altijd en overal wist je het al, wat je was vanaf het begin. Je was het alleen vergeten.’

 

Uit: Vaar naar diep water (Hille Vlasman, 2016)

 

Vertrouwelijkheid

Het begeleidingstraject vindt in een vertrouwelijke sfeer plaats waarin zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke informatie.

 

Tarief

Op aanvraag.

Hille Vlasman

Hille Vlasman (1965)

Het leven ervaar ik als een tocht. Een weg waarop de dingen vroeg of laat op de een of andere manier terechtkomen. Diep van binnen weten we welke wegen heilzaam voor ons zijn. Een leerweg die ook lef vraagt om met volledige aandacht bewuste stappen te zetten.

 

 

De langste reis is de reis naar binnen.

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

 

Onderweg ontmoet je reisgenoten. Mijn begeleiding ervaar ik als een deel van jouw route met jou oplopen. Al luisterend, stilstaand, verdiepend, in beweging komend, verbindend, spiegelend, opdat jij gaandeweg een persoonlijke groei ervaart in zelfinzicht en zelfsturing en al wandelend steviger bent komen te staan met vertrouwen in de toekomst. Hoe die ook zal zijn.

 

Meer dan 20 jaar was ik werkzaam in de technologie. In 2010 maakte ik de overstap naar de theologie. Momenteel ben ik zowel predikant (verbonden aan de Protestantse Gemeente Trynwâlden) als Supervisor- en registercoach LVSC en Pastoraal Supervisor –In de Oude Hof- en daarnaast auteur van enkele meditatieve boeken.

 

Mijn begeleiding wordt gewaardeerd om:

Mijn rustige houding met aandacht voor voldoende balans tussen diepgang en lichtvoetigheid.

 

Non anxious presence. – Een niet angstige, bezorgde aanwezigheid, maar vrijmoedig luisterend naar datgene wat bij de ander van belang is.

Accepterend – Uitgaand van het is wat het nu is.

Niet oordelend – Mild confronterend.

Vertrouwend – Verandering is mogelijk.

 

 


Je gaat niet naar een coach om het verleden te veranderen, maar om de toekomst vorm te geven.

‘In het heelal is alles op mysterieuze wijze met alles verbonden. Het is aan ons om daarop af te stemmen.’

-Catherine Keller (1953)-

De donkere gedachte, schaamte, het venijn, ontmoet ze bij voordeur met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen.

 -Rumi (1207-1273)- Perzische filosoof, dichter  en soefi-mysticus

 

‘Ik zou willen dat we allemaal beseften dat het leven een cadeau is dat we weer doorgeven. Als we weten dat het niet van ons is, dan verliezen we ook de angst.’

-Bojan Bajic-

‘Geef me de moed om alles, alles te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt om te veranderen, maar geef me tegelijk de kracht om alles, alles te doen wat in mijn vermogen ligt om te veranderen wat wel te veranderen is.’

  -Epictetus (50- ca.130 na Chr.)-

Ga je mee verdwalen, ik weet de weg.

-Loesje-

Als het je lukt om een juist oordeel over jezelf te hebben, dan heb je de ware wijsheid gevonden.

Le Petit Prince -Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

Ultieme troost is een stille geest. Alle verdriet, blijdschap, angst, is denken aan… Stilte doordringt alles.

-Jaap Dijkstra (1947)-

Je kunt de zee niet oversteken door alleen maar naar het water te kijken.

-Rabindranath Tagore (1861-1941) Bengaals dichter, wijsgeer, schrijver en mysticus-

Verdriet verlegt je aandacht van het actieve leven naar de dingen die er echt toe doen

-Thomas Moore-

Waar het op aankomt is dat proces diep in ons hart waar ons bewustzijn tot stilte komt, tot de zuiverheid van het schouwen.

-Jeroen Witkam-

In de mens is een sterke wens aanwezig tot vrede, een echo of weerspiegeling van zijn ware aard.

-Inayat Khan-


Ervaringen

contact

  In de Oude Hof

  Adres: Fjildwei (Veldweg) 9,
  9067 DG Readtsjerk (Roodkerk),
  Friesland/Fryslân
  Telefoon: 06 128 716 71
  Emailadres: info@indeoudehof.nl
  KvK-nummer: 66909261
  BTW-nummer: NL105326987B01